Konferencja ma na celu promowanie i propagowania najnowszych trendów i rozwiązań z zakresu badań nieniszczących materiałów i elementów stalowych, ze szczególnym uwzględnieniem technik bazujących na właściwościach magnetycznych stali. Metody te pozwalają zarówno na wykrywanie już istniejących defektów, jak również na diagnostykę prewencyjną m.in. w zakresie wyznaczania stanu naprężenia oraz zmian mikrostrukturalnych.

badania nieniszczące Wydarzenie jest płaszczyzną spotkania środowisk zainteresowanych rozwojem technik NDT:

 • świata nauki z polski i zagranicy
 • kadry technicznej i zarządzającej przemysłu
 • przedsiebiorstw rozwijających i oferujących nowoczesne technologie NDT
 • instytucji nadzoru i wsparcia

 

W założeniu Konferencja ma stymulować współpracę powyższych środowisk, zwłaszcza pod kątem rozwoju i wdrażania do praktyki innowacyjnych rozwiązań NDT dla przemysłu 4.0.

 

TEMATYKA Konferencji zbudowana jest wokół następujących zagadnień:

 • NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA - SZANSE I WYZWANIA - diagnostyka prewencyjna i predykcyjna jako źródło szans i przewag w dobie przemysłu 4.0
 • NARZĘDZIA ROZWOJU I WSPARCIA- fundusze, instytucje i programy wsparcia, współpraca nauka-przemysł, aspekty prawne i instytucje nadzoru
 • PRZYSZŁOŚĆ DIAGNOSTYKI - aktualne trendy i kierunki badań, obiecujące odkrycia naukowe z potencjałem na aplikacje praktyczne

 

kontrola i pomiary OTWARTA, INTERAKTYWNA FORMUŁA

 • Prezentacje, referaty, sesje plakatowe
 • Wymiana myśli i koncepcji – przemysł, biznes, nauka, innowatorzy i startupy
 • Dyskusje panelowe branżowych ekspertów
 • Prezentacja technologii i aparatury diagnostycznej
 • Publikacja zgłoszonych i wyselekcjonowanych materiałów w NDT & E INTERNATIONAL

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁTWORZENIA KONFERENCJI

 • Masz wyzwanie bądź rozwiązanie z obszaru NDT?
 • Chciałbyś podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami w formie referatu bądź prezentacji?
 • Masz propozycję zagadnień do dyskusji?

 


Współorganizator:

NNT innowacyjne techniki badań nieniszczących