Środki trwałe w biznesie

Ponad 260 osób wzięło udział w jubileuszowej edycji V Forum Finanse i Podatki dla Przedsiębiorców w Centrum Kongresowym Targów Kielce

Dni dla Biznesu, to platforma do wymiany poglądów i różnych dyskusji przedsiębiorców ze specjalistami otoczenia prawno-podatkowego. Celem wydarzenie było przybliżenie przedstawicielom biznesu najistotniejszych, bieżących zagadnień podatkowych i księgowych.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji przedsięwzięcia były środki trwałe, czyli składniki majątku przedsiębiorstwa. Zaliczają się do nich: budynki, budowle, lokale, maszyny, środki transportu i inne przedmioty. O ewidencji środków trwałych decydują szczegółowe przepisy prawa podatkowego, które każdy z przedsiębiorców powinien znać.

V Forum Finanse i Podatki dla Przedsiębiorców było idealną okazją do poznania zagadnień prawno-podatkowych.

Uczestnicy wydarzenia mogli wziąć udział w merytorycznych wykładach i panelach dyskusyjnych z udziałem grona wykładowców, prelegentów oraz specjalnych gości. Wśród prelegentów pojawili się między innymi: prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda, dr Adam Bartosiewicz, dr Dorota Mikulska.

Wydarzenie zorganizowane zostało we współpracy Targów Kielce, Świętokrzyskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Kieleckiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów Oddział Regionalny w Kielcach.


Organizatorzy:

krajowa izba doradców podatkowych stowarzyszenie księgowych w polsce polska izba biegłych rezydentów

  

Patronat honorowy

wspolne-logo-marszalek-wojewodztwa  

 

Partnerzy

wspolne-logo-prezydent-miasta CK inwestuj w Kielcach  

 

Patronat medialny

infor