Zarząd Targów Kielce

Andrzej Mochoń

Prezes Zarządu
Andrzej Mochoń
41 365 12 00
zarzad@targikielce.pl

Bożena Staniak

Wiceprezes Zarządu
Bożena Staniak
41 365 12 00
zarzad@targikielce.pl

 

Dyrektorzy i działy organizacyjne

 

Perz

Dyrektor Wydziału Targów
Kamil Perz
+48 41 365 12 30
perz.kamil@targikielce.pl

Marcjan

Zastępca Dyrektora Wydziału Targów
Joanna Marcjan
+48 41 365 12 43
marcjan.joanna@targikielce.pl

Szlakowski

Zastępca Dyrektora Wydziału Targów
Piotr Szlakowski
+4841 365 12 98
szlakowski.piotr@targikielce.pl

Agnieszka Wicha-Dauksza

Dyrektor Wydziału Public Relations, p.o. Dyrektora Wydziału Marketingu
Agnieszka Wicha-Dauksza
41 365 12 18
dauksza.agnieszka@targikielce.pl

Bożena Hetman

Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Bożena Hetman
41 365 12 15
hetman.bozena@targikielce.pl

Kiercz

Dyrektor Wydziału Konferencji
Andrzej Kiercz
41 365 12 53
kiercz.andrzej@targikielce.pl

 

Jacek Nowak

Dyrektor Wydziału Administracyjno-Technicznego
Jacek Nowak
41 365 12 05
nowak.jacek@targikielce.pl

Brzezińska

Dyrektor Wydziału Ekonomiczno-Finansowego, Główny Księgowy
Dorota Brzezińska
41 365 12 62
brzezinska.dorota@targikielce.pl

Kurek

Dyrektor Wydziału Informatyki
Mariusz Kurek
41 365 14 50
kurek.mariusz@targikielce.pl